דיירים יקרים,

לפני תחילת שיפוץ הבניין נפתח חשבון חדש בבנק מזרחי במיוחד עבור השיפוץ, זאת במטרה להפריד בין קופת הועד הרגילה והשוטפת לבין הכספים עבור השיפוץ.
בחשבון זה הופקדו כל הצ’קים של השיפוץ ושולמו לקבלן כל התשלומים עבור השיפוץ.
היו דיירים ששלמו עבור השיפוץ ב 12 צ’קים, ולכן החשבון בבנק מזרחי המשיך להיות פעיל ובוצעו בו הפקדות גם לאחר סיום התשלומים לקבלן באמצע 2016

כל היתרה שנותרה בחשבון השיפוץ עברה לחשבון ועד הבית!

בתאריך 2.2.2017 החשבון “ועד הבית שיפוץ” בבנק מזרחי הוסב להיות חשבון ועד הבית עם יתרת סכום השיפוץ בסך : 10,905 ש”ח
בתאריך 2.2.2017 הועברה אליי קופת המזומים של ועד הבית בסך : 2009 ש”ח
בתאריך 28.2.2017 הועברה לחשבון בבנק המזרחי היתרה של החשבון בבנק הפועלים בסך : 2084, החשבון בבנק הפועלים נסגר מייד לאחר ההעברה.
בסוף חודש פברואר היתרה הכללית (קופת מזומן + יתרה בבנק) עמדה על סך : 26,658 ש”ח כולל הפקדות צ’קים של חודש ינואר + חודש פברואר 2017.

כל דפי הבנק החל מינואר 2017 ועד דצמבר 2017;

דף ראשון :  מראשון לינואר 2017 ועד סוף מרץ 2017
דף שני     : מסוף מרץ ועד סוף יוני 2017
דף שלישי : מתחילת יולי ועד סוף ספטמבר 2017
דף רביעי  : מתחילת אוקטובר עד סוף דצמבר 2017
 כל דפי הבנק החל מינואר 2018 ועד דצמבר 2018;
דף ראשון :  מראשון לינואר עד סוף מרץ 2018
דף שני     : מסוף מרץ עד סוף יוני 2018
דף שלישי : מיולי עד סוף ספטמבר 2018
דף רביעי  : מאוקטובר עד סוף דצמבר 2018
בתודה, מוטי גולן,   ועד הבית
22 בפברואר 2019