בעמוד זה יוצגו כל ההודעות החשובות של ועד הבית הנכם מתבקשים להכנס לעמוד זה בקביעות!

  •  הוחלט באסיפת דיירים שהתקיימה בסוף שנת 2012 להעביר את ניהול ועד הבית מתחילת 2013 למשפחת רחמן (גזבר) ולמשפחת דותן.

  • בתאריך 23.1.2013 הועבר תיק ועד הבית, מאזן 2012 ויתרות הכספים של וועד הבית למשפחת רחמן (23 לינואר 2013)

  • היתרה שהועברה  לוועד החדש :  10,085 ש”ח,  8772.00 ש”ח בחשבון הבנק ועוד 1313.00 ש”ח במזומן!

  • היתרה שהועברה כוללת את תשלומי דיירים לשיפוץ המעלית, בתחילת ינואר 2013 נותרו לתשלום מספר תשלומים של 1,000 ש”ח כל אחד

  • ב 23.1.2012 הוכן מאזן הכנסות והוצאות לשנת 2012 כולל עד לתאריך 19.1.2013 כולל הוצאות בנק ותשלומים עבור שיפוץ מעלית

  • מאזן 2012 הכולל את כל הכנסות והוצאות לשנת 2012 פורסם בדף המאזנים באתר זה לפני העברת הוועד החדש

  • דיירים שעדיין לא הביאו צ’קים עבור תשלומי ועד בית לשנת 2013 מתבקשים להביא את הצ’קים בהקדם האפשרי!

no images were found