You are currently viewing התקנת רשתות יונים חדשות

התקנת רשתות יונים חדשות

בשנת 2021 וועד הבית החליף את רשתות היונים שהותקנו בשנת 2015 עם שיפוץ המעטפת של הבניין, הרשתות מפלסטיק לא היו עמידות למזג האוויר והקרבה לים, והתחילו להתפורר, עקב קריסת הרשתות נכנסו יונים לדירות של דיירים וגרמו ללכלוך רב עקב הצואה שלהם, ואף גידלו גוזלים בקנים שבנו בתוך הדירות!!! פלישת היונים הייתה בעיקר במרפסות המטבח של דירות 5 חדרים, למרות זאת הוחלט בוועד הבית לטפל בבעיה בכל הדירות בבניין, וועד הבית רכש כ 260 מטר רבוע של רשתות מברזל מגולוון 5 על 5 ס”מ מצופה פלסטיק קשיח ועמיד, והזמין בעל מקצוע לפרק את הרשתות הישנות מפלסטיק ולהתקין את הרשתות החדשות, עד היום זה היה עלות הפרויקט כ 20 אלף ש”ח, עד היום זה הפרויקט הכי יקר שבוצע מקופת הוועד והדיירים לא התבקשו להשתתף בו, מאז התקנת הרשתות ועד היום לא חדרה אפילו יונה אחת או ציפור לדירות של הדיירים! והטיפול בבעיה הסתיים למשך 10 השנים הבאות.