חובות דיירים שנת 2012 לועד הבית (נכון לסוף דצמבר 2012)

דף זה נכון ומעודכן לתאריך  : 31.12.2012 !!

משפחות סבג, אוחיון ומרקוביץ שילמו את חובם לשנת 2012 בתחילת שנת 2013, אך חובם שולם לאחר סיום הכנת המאזן ל 2012 באמצע ינואר 2013 והעברת הוועד למשפחת רחמן. 

החובות המוזכרים כאן נועדו אך ורק כדי לסייע בהבנת סך כל ההכנסות של וועד בית לשנת 2012 וסיכום הכנסות הוועד לצורך הכנת המאזן הסופי ל 2012.חובות דיירים לשנת 2013 עדיין בהכנה,

נא מינעו מאיתנו וממכם אי נעימויות בהזכרת חובותיכם ורישום שמות הדיירים החייבים באתר וועד הבית!!

שלמו את מיסי וועד הבית בזמן!!!

חוב של דייר לועד הבית ייחשב כל מי שלא שילם עד ל 15 לחודש את תשלום ועד הבית לאותו חודש.

דיירים המשלמים בכל חודש במזומן מתבקשים לבוא ולהביא את תשלום ועד הבית אל נציגי ועד הבית בכל 15 לחודש ולא לחכות ולהמתין שיגיעו אליהם אישית כדי לאסוף את הכסף!

נא להמתין לטעינת המידע לדף…