להלן עותק מחוזה השיפוץ כפי שעודכן ב 3.11.2015

נא המתן לטעינת הקובץ…