כל מאזן מ  1 בינואר עד 31 בדצמבר מאפשר לבדוק מה היו סעיפי ההוצאות של ועד הבית לפי קטגוריות שונות במשך אותה שנה, וכן לצפות מה היה הסכום בקופה בתחילת השנה ובסוף השנה,

הסכום הנותר בקופה בסוף שנה עובר כיתרה לתחילת השנה הבאה.