You are currently viewing מערכת השקייה ממוחשבת
השקייה ממוחשבת

מערכת השקייה ממוחשבת

אוקטובר 2011 – התקנתי בבנין שלנו מערכת השקייה ממוחשבת

באוקטובר 2011 תכננתי ובניתי בעצמי בגינה של הבניין שלנו מערכת השקייה ממוחשבת חדשה! המערכת החדשה החליפה את ראש המערכת הישנה שעבדה במשך יותר מ 20 שנה אך הפסיקה לפעול בגלל תקלה בקוצב מים הראשי ותקלות בעוד 2 ברזים ראשיים, כמו כן דלת הפח של המערכת הישנה החלידה התפוררה ונוצרו בה חורים גדולים, בנוסף אחד הצירים שלה נשבר והיה צורך להחליפה בחדשה.

מערכת ההשקייה החדשה הוקמה לפי תוכנית ושרטוט שבצעתי לאחר סקירת הנושא ועם אפשרות להרחבה בעתיד. מטרת מערכת ההשקייה הממוחשבת לבטל לחלוטין את הצורך בהשקייה ידנית, המטרה בהתקנה מערכת השקייה ממוחשבת היא כדי לחסוך מים על ידי תכנון תוכניות השקייה קצרות ל 5-10 דקות בלבד ובשעות הבוקר הנוחות יותר להשקייה , לפני בניית מערכת ההשקייה החדשה פתחתי ממטרות והשקתי את את הגינה של הבניין בצורה ידנית 20 שנה רצוף!! לפחות פעמיים בשבוע בשעות הערב והלילה!! הפעלתי את קוצב המים כדי להשקות את הדשא והצמחים של הבניין כדי שישארו ירוקים ורעננים כל השנה. 

פרקתי את המערכת הישנה, חפרתי במקומה שוחה בעומק 70 ס”מ ברוחב 90 ס”מ ובאורך של 120 ס”מ (כן! מטר ועשרים!) בתוך השוחה שחפרתי בניתי ארגז מלבני מבלוקים, בתוך הארגז הרכבתי את  כל החלקים של המערכת החדשה אותם רכשתי בעצמי בתמרה על מנת להוזיל את עלות החלקים. לאחר מכן רכשתי וחתכתי חלקי מתכת מגולוונת כדי לרתך ולבנות דלת ברזל עם מסגרת וידיות אותם ריתכתי בחצר הבית של אחי שסייע לי בעבודות החיתוך והריתוך, לאחר מכן יצקתי בטון מסביב למסגרת המתכת אל תוך הגומות בבלוקים שהוכנו ליציקה לפני כן.

הגינה חולקה ל 4 אזורי השקייה,מהם 3 אזורי השקייה בהמטרה, כאשר בכל אזור שולט ברז חשמלי ממוחשב בקוטר צול וחצי על השקיה בהמטרה של מספר ממטרות גיחה. בנוסף הגדרתי אזור השקייה בקוטר 1″ צול עם וסת לחץ (להורדת לחץ המים) עבור השקייה בטיפטוף. לאחר בניית והקמת המערכת תכנתתי במחשב ההשקייה (גלקון) את תוכנית השקייה הרצוייה, שמרתי בזכרון מחשב ההשקיה את אזור ההשקייה הרצוי מ 1-4, שעת תחילת ההשקייה ומשך ההשקייה, וכן את ימי ההשקייה הרצויים. מחשב ההשקייה פותח כל ברז ממוחשב לפי התוכנית שלו לפי מספרו במערכת. בסיום מועד ההשקייה הברז החשמלי נסגר על ידי פקודה ממחשב ההשקייה. מחשב ההשקיה הותקן בחדר הגנרטור שמול דלת המקלט כדי לשמור עליו מנזקי סביבה כגון רטיבות, לחות ומליחות וכמובן גניבות, וכדי לחבר את מחשב ההשקייה למערכת הושחל לאדמה כבל נחושת בתוך שרוול פלסטיק להגנה המיועד להתחבר לכל הברזים החשמליים של מערכות השקייה, הכבל ישנם 8 גידים בצבעים שונים באורך 50 מטר. (תודה מיוחדת ליהודה ריינר מדירה 24 בבניין על העזרה וההתנדבות בפריסה והשחלה של הכבל הזה! ותודה לילדי הבניין שעזרו בחפירת השוחה למערכת ההשקייה)

אפשרי בעתיד אם רוצים לחבר למחשב ההשקיה גשש גשם אלקטרוני שיגרום למערכת ההשקייה לבטל את כל תוכניות ההשקייה למשך 24 שעות כאשר הגשש “מרגיש” שיורד גשם בחוץ. כרגע בזמן גשם תוכניות ההשקייה מבוטלות ידנית והברז הראשי נסגר החל מחודש דצמבר ועד תחילת אפריל כדי לחסוך במים.

תוכנית ראש מערכת ההשקייה

תכנון ושרטוט מוטי גולן, רוברט סולד 42, קריית – ים

 

 

 

מחשב ההשקיה מתוצרת "גלקון" דגם המחשב גלקון AC 8006 לשליטה ב 6 ברזים