להלן רשימה ופירוט כל הפרוייקטים ועבודות התחזוקה שבצעתי בבניין בשנת 2010 (תקופת הכהונה שלי הקודמת בועד הבית!!)

נא להמתין לטעינת המידע לדף…