You are currently viewing שיפוץ מעלית (1)

שיפוץ מעלית (1)

פרויקט שיפוץ המעלית (1)

הבניין נבנה בשנת 1990, ואוכלס בשנת 1991 המעלית הותקנה בבניין על ידי חברת “מגן” מעליות, הצבע המקורי של קירות המעלית היה אדום, לא עבר זמן רב עד שילדים או אורחים שהגיעו לבניין התחילו לחרוט עם מסמרים הודעות וקשקושים על קירות המעלית, 

וועד הבית כמובן מיד צבע את המעלית, אך התופעה חזרה על עצמה מספר פעמים, לכן וועד הבית החליט לצפות את פנים המעלית בנירוסטה וכן לצפות את המשקופים של המעלית בלובי הכניסה גם כן בנירוסטה, וועד הבית פנה לחברת חיצונית שעוסקת בשיפוץ מעליות, כמו כן הוועד יזם החלפת של רצפת המעלית,  והתקרה באותו שיפוץ.

כל הפרויקט בוצע בליווי מהנדס מעליות מוסמך “דב יהלום” ובאישורו, לבקשת המהנדס בוצע איזון מדויק של המעלית לאחר הוספת הנירוסטה, וכל מה שנוסף למעלית או יצא ממנה עבר שקילה ורישום מדויק, כדי לא להעמיס על המשקולת הנגדית יותר משקל, הוחלט לשנות את מספר הנוסעים במעלית מ 6 נוסעים ל 5 נוסעים בלבד.

בוועד הבית היו מוטי גולן וכרמלה, הפרויקט בוצע בשנת 2008 מכספים שהצטברו בקופת הוועד