דף זה נכון ומעודכן לתאריך  : 31.12.2012 !!

משפחות סבג, אוחיון ומרקוביץ שילמו את חובם לשנת 2012 בתחילת שנת 2013, אך חובם שולם לאחר סיום הכנת המאזן ל 2012 באמצע ינואר 2013 והעברת הוועד למשפחת רחמן. 

החובות המוזכרים כאן נועדו אך ורק כדי לסייע בהבנת סך כל ההכנסות של וועד בית לשנת 2012 וסיכום הכנסות הוועד לצורך הכנת המאזן הסופי ל 2012. דף נוסף ובו חובות הדיירים לשנת 2013 נמצא עדיין בהכנה.