You are currently viewing שיפוץ גינה

שיפוץ גינה

לאחר סיום שיפוץ הבניין בשנת 2015 מצב הגינה היה גרוע ביותר! כל הדשא הצהיב וכל הצמחים והפרחים נבלו כי בזמן השיפוץ מערכת ההשקיה לא פעלה כדי לא להפריע לעבודות השיפוץ, התחלנו לקבל הצעות מחיר מקבלני גינון שונים, ההצעות התחילו מ 80,000 ש”ח ועד ל 92,000 ש”ח זאת עבור אספקה ופיזור משאיות של אדמת גינה, שתילת שטיחי דשא מוכן והחלפת מערכת ההשקיה, סכום זה כמובן לא היה זמין בקופה בסיום השיפוץ וגם לא היה שום רצון לאסוף כסף נוסף לשיפוץ הגינה לאחר הקושי הרב של הדיירים לשלם על השיפוץ,

לכן הצעתי בוועד הבית לשקם את הגינה הקיימת כי השורשים של הדשא היו עדיין חיים! זאת על ידי תכנון תוכניות השקיה אגרסיבית במחשב ההשקיה של כ 30 דקות בכל יום (פרט לשבת) וכיסוח הדשא כל 10 ימים עד לסגירה סופית, פיזור דשן מסוג STARTER על הדשא, והבאת קבלן גינון רק עבור הקמת ערוגות חדשות ושתילת צמחים ופרחים ותיקון ושיקום מערכת ההשקייה, עלות כל השיפוץ של הגינה כולל כל החומרים הסתכם ב 27,000 ש”ח כולל הספקת אדמה + אדני רכבת + צמחים ופרחים פיזור טוף, וכן כולל הקמת פינת גינה של צמחייה טרופית בצד המזרחי של הבניין בקיר שמעבר למעלית. הדשא חזר למצב של שטיח ירוק יפה ונעים! והערוגות והפרחים הוסיפו יופי מיוחד בתוספת של הערוגה הטרופית ואבני מדרך שהוספתי לתוכנית

,