דף זה פתוח לתגובות הצעות ורעיונות של דיירי הבית! בסוף כל תגובה יש לרשום שם פרטי ושם משפחה ואת מספר הדירה אחרת התגובה תמחק. כמו כן תגובות אלימות או בשפה לא ראוייה לא יפורסמו! אין לפרסם מוצרים או רעיונות שיווקיים או תעמולת בחירות בדף זה!
דף זה מיועד אך ורק לדיונים בנושא תחזוקת הרכוש המשותף ברחוב רוברט סולד 42 קרית – ים, כל נושא אחר החורג מכך יימחק מיידית!!!

כתיבת תגובה