Yonit-NET
התקנת רשתות יונים חדשות
בשנת 2021 וועד הבית החליף את רשתות היונים שהותקנו בשנת 2015 עם שיפוץ המעטפת של הבניין, הרשתות מפלסטיק...
Main-Door
דלת כניסה חדשה
MAALIT_FRONT
שיפוץ מעלית (1)
פרויקט שיפוץ המעלית (1) הבניין נבנה בשנת 1990, ואוכלס בשנת 1991 המעלית הותקנה בבניין על ידי חברת “מגן”...
watering_lawn
מערכת השקייה ממוחשבת
אוקטובר 2011 – התקנתי בבנין שלנו מערכת השקייה ממוחשבת באוקטובר 2011 תכננתי ובניתי בעצמי בגינה של...
© 2021 All Rights Reserved.